ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ
-25% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ UCON ACROBATICS

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης με την ονομασία«THECREATIVEROOM»!

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι μια ατομική επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τη Δήμητρα Ν. Κουτρούμπα και εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, οδός Κέντρου 14, Τ.Κ. 30133, στην Ελλάδα. Προτού επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας,παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.thecreativeroom.gr.

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.thecreativeroom.grσυνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των σημάτων (εμπορικών-υπηρεσιών), των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό, καθώς και η γενική εικόνα της παρούσης ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του καταστήματος “TheCreativeRoom”, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς και για μη προσωπική χρήση χωρίς σχετική άδεια. Προϊόντα και υλικά από την ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το“TheCreativeroom” είναι Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία λαμβάνει μέσω της χρήσης του siteμας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, «GDPR»). 


Το παρόν siteχρησιμοποιεί“cookies”
Ηιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP), αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών.Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. 


Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από εσάς προς το κατάστημά μας παραμένουν απόρρητες κι εμείς από τη μεριά μας έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του “TheCreativeRoom” με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «όπως ακριβώς έχει». Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η επιχείρησή μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων.
Επίσης,  η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Εγγυόμαστε ακόμη, την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του  “TheCreativeroom”δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, εάν διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησής μας και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς σε αυτή.

Η επιχείρησή μας έχει απέναντι στο καταναλωτικό κοινό όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος συγκεκριμένα που σας πωλούμε μπορείτε (i) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (ii) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (iii) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές υπόκεινται σε διετή παραγραφή.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.


Tρόποι Πληρωμής

Α)  Αντικαταβολή
Πληρώνετε κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε, στον τόπο που έχετε δηλώσει. Η συγκεκριμένη μέθοδος ισχύειμόνο για προορισμούς εντός Ελλάδας.

Β) Πιστωτική κάρτα
Visa, MasterCard.

Γ)PayPal
Επιλέγοντας πληρωμή με PayPal, εξοφλείτε την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τον ασφαλέστερο τρόπο πληρωμής παγκοσμίως.

Δ) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Μπορείτε να εξοφλήσετε μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό μας λογαριασμό, πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση και επιστροφή προϊόντων:
Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, να επιστρέψει το προϊόν η τα προϊόντα που αγόρασε για οποιονδήποτε λόγο,ακόμα και αναίτια και να ζητήσει αντικατάσταση με άλλο προϊόν, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


Τρόπος Επιστροφής
Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν στην έδρα της επιχείρησής μας κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο 6947428907, είτε στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …. Και μετέπειταακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. 
Στέλνετε το δέμα σας μέσω της ACS στην παρακάτω διεύθυνση, με χρέωση αποστολέα.


Στοιχεία και Διεύθυνση

Δήμητρα Ν. Κουτρούμπα,

Κομμωτήριο / Αισθητική 

ΤΗΛ: 6947428907

Κέντρου 14, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, ΤΚ 30133.

ΑΦΜ: 152351464 - Δ.Ο.Υ. : ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΕΜΗ: 148691412000